he-bg

Sənaye və institusional təmizlik

Sənaye və institusional təmizlik

Sənaye və kənd təsərrüfatının artan inkişafı ilə daha effektiv və ekoloji təmiz təmizləyici məhsullar səmərəliliyi artıra və sənaye zəncirinə zəmanət verə bilər.Qlobal inteqrasiya prosesinin sürətlənməsi ilə ictimai yerlər və xəstəxanalar epidemiyanın qarşısının alınması və aradan qaldırılmasını getdikcə daha çox tələb edirlər.

Sənaye və institusional təmizlik

INCI Adı

CAS nömrəsi

INCI Adı

CAS nömrəsi

INCI Adı

CAS nömrəsi

BIT 10% CAS No.2634-33-5 BIT 20% CAS No.2634-33-5 Bronopol CAS No.52-51-7
DDAB 80% CAS No.2390-68-3 DCMX CAS No.133-53-9 PCMX CAS No.88-04-0
qlutaraldehid 50% CAS No.111-30-8 PVP-K90 PVP-I CAS No 25655-41-8
MIT&CMIT 1.5 CAS No.26172-55-4+55965-84-9 İzopropil metilfenol (IPMP) CAS No.3228-02-2

Göndərmə vaxtı: 09 iyun 2021-ci il